• inštalácia fasádnych bannerov
 • olep vysokých billboardov
 • zameriavanie vo výškach (billboardy, fasády,..)
 • obhliadky vo výškach
 • montáže / demontáže svetelných a nesvetelných reklám
 • servis svetelných a nesvetelných reklám
 • servis hromozvodov
 • opravy / výmeny / prekládky elektrických a iných káblových vzdušných vedení
 • montáže / demontáže klimatizácií
 • maliarske / natieračské práce vo výškach
 • čistenie a opravy fasád, striech, odkvapových žľabov
 • opravy / údržba obkladových systémov
 • opravy / výmeny balkónových zábradlí a parapetov
 • opravy / montáž / čistenie okien a vonkajšieho príslušenstva
 • montáž / servis osvetlenia, výmeny osvetľovacích zdrojov
 • servis / inštalácia bezpečnostnej kamerovej techniky
 • olep / odstraňovanie polepu z presklených fasád
 • montáž / demontáž vianočnej výzdoby
 • filmárske a fotografické práce, nasvetľovanie
 • zatepľovanie fasád a ich častí
 • orezávanie / výrub stromov